گرم خانه مرغ Holding Cabinets HHC 900

گرم خانه مرغ Holding Cabinets HHC 900

گرم خانه مرغ هلدینگ کابینت گرم با ۲ درب مجزا فول اندازه با ظرفیت بالا و یک کنترل پنل جهت نگهداری مواد غذایی در یک بازه دمایی مناسب قبل از سرو طراحی و ساخته شده است. ادامه مطلب

گرم خانه مرغ

گرم خانه مرغ

گرم خانه مرغ

Holding Cabinets
HHC 903 – Half Size

هلدینگ کابینت نصف اندازه متحرک،دارای یک کابینت با قابلیت کنترل رطوبت، به صورت دستی که جهت نگهداری مواد غذایی در یک بازه دمایی مناسب قبل از سرو طراحی و ساخته شده است. ادامه مطلب