نقش مدیریت رستوران

وظایف مدیریت رستوران : نقش مدیریت رستوران این است  که از روند کار درست رستوران و رعایت شدن بالاترین استانداردهامطمئن شود.مدیر باید در سطح وسیع به سازمان ها، شرکت ها، کارخانه ها، بیمارستان ها و مدارس خدمات بدهد. او نسبت به مدیر رستوران، با مشتری کمتر در ارتباط مستقیم مي باشد.

نقش مدیریت رستوران

 •  تبلیغات
 • تهیه منوها ي لازم
 • اطمینان پيدا كردن از توانمندی و مهارت کارکنان
 • استخدام نیرو ي مناسب  از جمله  آشپز، گارسون و صندوق دارو …
 •  آموزش یا برگزاری دوره های آموزشی برای افراد در زمینه  کاری آنها ، به طور مثال برای گارسون ها دوره های آموزش نحوه برخورد با مشتری را برنامه ریزی می نمايد.
 • حفظ انگیزه کاری کارکنان برای رسیدن به بالاترین استاندارد ها در خدمات رسا نی به مشتريان
 • سازماندهی نوبت هاي کاری
 • مدیریت و کنترل موجودی رستوران،بودجه و کارکنان
 • نظارت بر رعایت  اجراي قوانین و دستورالعمل های بهداشتی و ایمنی در کار
 • تهیه امکانات رفاهی جانبی برای راحتی بیشتر مشتریان مثل محوطه بازی برای کودکان، پارکینگ مناسب و …


نقش مدیریت رستوران

مهارت  مورد نیاز:

 • داشتن رفتاری مودبانه ،مدبرانه
 • توانایی انگیزش و مدیریت افراد
 • مهارت عالی در جذب  نمودن مشتری و ارائه خدمات مناسب به مشتريان
 • سلیقه خوب درکار برای انتخاب نحوه چیدمان سالن، نوع ظروف مورد استفاده برای سرو غذاها و…
 • داشتن خلاقیت و نوآوری در تهیه ي منو غذا، چیدمان، ابزارهای تشویقی و…
 • توانايي سازماندهی و برنامه ریزی  در کارها
 • توانایی خوب  انجام دادن كارها در کارتیمی
 • توانایی حفظ آرامش در شرایط کاری پر فشار
 • توانایی انجام کار با اعداد و ارقام و مدیریت بودجه
 • مهارت های ارتباطی بسيار  قوی
 • نظارت برروش سرویس دهی به مشتریان و برنامه ریزی براي حداقل نمودن زمان انتظار آنها
 • توانایی مدیریت سلامت، بهداشت، ایمنی و امنیت محیط کار  در رستوران | نقش مدیریت رستوران

لطفا جهت سفارش تجهیزات کالافود، تماس “گرفته و یا فرم زیر را تکمیل نمایید :

سفارش

یک دیدگاه