تجهیزات پخت سیب زمینی تنوری

تجهیزات پخت سیب زمینی تنوری

تجهیزات  پخت سیب زمینی تنوری انگلیسی ۲ماه کارکرده قیمت۹میلیون تومان

تنوری کردن سیب زمینی مورد استقبال بسیاری از مشتریان از دیر باز ی باشد.

تجهیزات پخت سیب زمینی

 

سفارش

تجهیزات کافی شاب  /   تجهیزات رستوران و فست فود  /  تجهیزات رستوران کالافود

یک دیدگاه