فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

اهمیت قیمت گذاری در فست فود و کافی شاپ ها

قیمت
یکی از پارامترهای حساس و مهم برای درک مشتریان نسبت به خدمات فست فودها
یا کافی شاپ ها می باشد،و جزء لاینفک و ذاتی تعیین موقعیت از نظر بازاریابی
و جایگاه ما در بازار  می باشد.موقعیت فست فودها و کافی شاپ ها ماحصل درک و
تصور مشتریان بصورت واقعی یا ذهنی از آنها در بازار می باشد،البته شایان
ذکر است قیمت می تواند بر تصور مشتریان نسبت به خدمات فست فودها یا کافی
شاپ ها تاثیر شگرفی بگذارد.

 

به همین دلیل می توان گفت که نگرش موقعیت و جایگاه یابی به تصمیمات قیمت
گذاری محور اساسی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی فست فوده و کافی شاپ ها
می باشد.

در اینجا به تعدادی از اثرات قیمت گذاری نسبت به کافی شاپ ها و فست فودها اشاره می کنیم:

  • قیمت شاخص کیفیت ،نوع خدمت و شکل تمایز رقابتی برای  آنهاست
  • عاملی مهم برای جذب مشتریان می باشد
  • قیمت پارامتر تعیین کننده سود خالص می باشد
  • قیمت تاثیر مستقینی بر روی اهداف استراتژیک ما می گذارد

 

شایان ذکر است گاها مشاهده می گردد،دلیل اصلی سقوط یک فست فود قیمت گذاری نامناسب آن می باشد.

لطفا جهت سفارش تجهیزات نو و دسته دوم  کالافود، تماس “گرفته و یا فرم زیر را تکمیل نمایید :

سفارش

یک دیدگاه